- Alle veelgestelde vragen

Selecteer een categorie

doorzoek de veelgestelde vragen

De diensten worden meestal gehouden in de Brinkstraatkerk (Brinkstraat 41). Sommige gezamenlijke PKN diensten zijn in de Oude Kerk (Dorpsstraat 45) in Bennekom. Voor de meest actuele locaties en tijden kunt u kijken in de agenda of de Brinkstraatkerk App.

Er zijn veel verschillende activiteiten voor de jeugd op zondag (oppas, kindernevendienst) en er zijn activiteiten voor verschillende doelgroepen en leeftijdscategorieën. In het menu Ik ben jong staan de activiteiten en contactgegevens vermeld. 

Er zijn verschillende predikanten in de Brinkstraatkerk. In eerste instantie is de wijkpredikant uw aanspreekpunt. De contactgegevens van de predikanten vind zijn in het menu Predikanten te vinden.

De wijken zijn ingedeeld in verschillende clusters. U kunt via de scriba van de pastorale raad Zuid of Noord gegevens hierover opvragen. De mail adressen zijn hier te vinden.

Bij geboorte graag een geboortekaartje en een foto via e-mail naar uw predikant. We houden graag de gemeente op de hoogte via een mededeling in nieuwsbrief en via de app. Indien u hier geen toestemming voor geeft, wilt u dit dan ook vermelden.

Als jullie een kindje willen laten dopen, kan je meer informatie over de doopzondagen en doopcatechese hier en veel en praktische informatie hier vinden. Belangrijk is om de predikant voor de desbetreffende doopzondag en het kerkelijk bureau op tijd in te seinen.

Veel informatie over de belijdenis staat hier. Contactgegevens van de predikant die dit seizoen de voorbereiding doet staat hier ook vermeld.

Als jullie voornemens zijn te gaan trouwen en willen in de Brinkstraatkerk een zegen over jullie huwelijk vragen dan zijn jullie van harte welkom. De informatie voor de voorbereiding staat hier en ook vanuit het kerkelijk bureau is er praktische informatie beschikbaar.

Naast het inschakelen van de uitvaartondernemer is het ook belangrijk om zo spoedig mogelijk uw wijkpredikant te informeren. Samen met de uitvaartbegeleider zullen zij u verder helpen met de eventuele kerkdienst. Ook graag een bericht van overlijden of rouwkaart naar het kerkelijk bureau.

Voor informatie over kringen of gemeentegroepen kunt u kijken op www.hetgroeneboekje.nu

Gebedsverzoeken voor een zondagse dienst kunt u sturen naar de dienstdoende predikant. Het actuele preekrooster vindt u hier. Ook is het natuurlijk mogelijk om rechtstreeks uw wijkpredikant te contacteren of uw contactpersoon.

Het zalencentrum De Brink kan worden gehuurd. Informatie over het activiteitencentrum vindt u hier.

Voor vragen en informatie over de Brink kunt u mailen met info@debrinkbennekom.nl  

Om lid te worden van de Brinkstraatkerk kunt u contact opnemen met het Kerkelijk Bureau via e-mail naar kerkelijkbureau@brinkstraatkerk.nl

Er zijn veel activiteiten om mee te doen. Ook zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers voor diverse activiteiten. U kunt ook contact opnemen met uw wijkpredikant.

De periodieke giften gaan via de actie Kerkbalans die meestal in januari wordt gehouden. Daarnaast kunt u collectebonnen aanvragen voor giften tijdens de diensten (door overschrijving van 31EU of veelvouden op NL95RABO0307000338 o.v.v. collectebonnen). Ook is het mogelijk om via de Brinkstraatkerk App uw giften over te maken. Voor vragen over giften en donaties kunt u contact opnemen met penningmeester@brinkstraatkerk.nl

U kunt uw wijzigingen doorgeven aan het kerkelijk bureau via e-mail  door uw huidige en nieuwe gegevens, volledige naam en adres te vermelden. BIjv. verhuizing, wijzigen contactgegevens

Mocht u besluiten om uw lidmaatschap te beëindigen, dan kunt u een mail sturen naar het kerkelijk bureau met de reden van beëindiging, bijv. verhuizing of vertrek naar andere kerkelijke gemeente. 

Opmerkingen, aanvullingen en vragen over de website kunt u richten aan de webmasters via info@brinkstraatkerk.nl

Aan de onderzijde van de hoofdpagina kunt u zich aanmelden voor de elektronische nieuwsbrief. 

Mededelingen voor de dienst kunt u sturen naar communicatie@brinkstraatkerk.nl voor woensdag 18.00. Het communicatie team zal er zorg voor dragen dat het naar de gewenste media wordt verspreid incl. Kerkbrief, beamteam, nieuwsbrief, app en/of facebook. 

Kopij voor de kerkbrief kunt u sturen naar communicatie@brinkstraatkerk.nl voor woensdag 18.00. Het communicatie team zal er zorg voor dragen dat het naar de gewenste media wordt verspreid incl. Kerkbrief, beamteam, nieuwsbrief, app en/of facebook.

Kopij voor de BijEen kunt u sturen naar bij.een@gmail.com met een kopie naar communicatie@brinkstraatkerk.nl . Het inleverschema voor de BijEen staat hier vermeld.

Adres

Brinkstraat 41

6721 WR Bennekom

0318 - 414157

Info@brinkstraatkerk.nl

Routebeschrijving

Volg ons ook op: facebook